PARAFIA   ŚWIĘTEGO   STANISŁAWA   BISKUPA   MĘCZENNIKA  
 w 
 ŚWIĘTYM   MIEJSCUW E J Ś C I E